فرم فروش اقساطی
شما متقاضی گرامی چنانچه نیاز به تسهیلات و امکان استفاده اقساطی از خدمات و لوازم یدکی قابل ارائه توسط اوریدک و اور تیم داشته باشید، میتوانید فرم زیر را تکمیل و ارسال نموده و منتظر بررسی و تماس کارشناسان ما باشید.
زمان ثبتدرخواست به پایان رسیده است